ako budu vremenske prilike dopuštale


ako budu vremenske prilike dopuštale
• permitting

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.